2016-07-29

Fordítás

Olasz szakfordító képesítéssel vállalok fordítást olaszról magyarra, magyarról olaszra az alábbi területeken:

Magánszemélyeknek

– örökbefogadási kérelmek, szakértői jelentések, gyámhatósági határozatok
– gyermek-elhelyezési, vagyonmegosztási ügyek
– ingóságokra és ingatlanokra vonatkozó adásvételi illetve bérleti szerződések
– rendőrségi és bírósági jegyzőkönyvek, határozatok, ítéletek, idézések, végzések
– keresetek, beadványok, fellebbezések
– földhivatali dokumentumok
– magánlevelek
– végrendeletek
– személyes okmányok, anyakönyvi kivonatok
– bizonyítványok, diplomák
– olaszországi utazásnál szállásfoglalás, autóbérlés

Vállalkozásoknak, intézményeknek

Társasági és munkajog
– társasági alapító okiratok, taggyűlési jegyzőkönyvek, üzletrész-átruházási okiratok
– cégkivonatok, cégbírósági iratok
– belső vállalati szabályzatok, utasítások
– közbeszerzési pályázatok, privatizációs eljárások
– munkaszerződések, munkaköri leírások
– munkaügyi, polgári és büntetőjogi peres iratok

Kereskedelem, vendéglátás
– céges honlapok
– adásvételi, szállítási, szolgáltatási és bérleti szerződések
– árajánlatok, megrendelések, visszaigazolások
– meghatalmazások
– fizetési felszólítások, egyezségi okiratok
– választott-bírósági eljárások iratai
– étlapok, menükártyák

Pénzügy-számvitel
– mérlegbeszámolók (vagyonmérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet)
– igazgatótanácsi, felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói jelentések és beszámolók
– főkönyvi kivonatok, számlatükrök, kartonok, számlák
– bérszámfejtési kimutatások
– adóbevallások, önellenőrzések, adóhatósági jegyzőkönyvek, folyószámla-kimutatások, adóigazolások
– banki hitelszerződések, bankszámlakivonatok

Európai Unió
– pályázati kiírások, pályázati eredményhirdetések
– pályázati anyagok, támogatási kérelmek, kísérő dokumentációk
– támogatási szerződések, elszámolások
– uniós jogszabályok, rendelkezések

Műszaki szakterületek
– termékismertetők, gépkönyvek, kezelési és karbantartási útmutatók, műszaki rajzok
– építészeti és gépészeti tervdokumentációk, műszaki leírások, költségvetési kiírások
– építési engedélyek, szakhatósági állásfoglalások
– szakági (talajtani, statikai, hidrológiai, gépészeti stb.) tanulmányok
– tűz- és munkavédelmi szabályzatok
– környezeti hatástanulmányok
– egységes környezethasználati engedélyek
– kémiai biztonsági adatlapok

Orvostudomány
– kórházi zárójelentések
– szakorvosi jelentések, igazolások
– kórlapok
– vérképek

Társadalomtudományok
– pszichológiai, pszichiátriai, pedagógiai, gyógypedagógiai szakértői jelentések
– jogelméleti, filozófiai, irodalmi, történelmi, vallási témájú szakcikkek, recenziók, előadások

………………….

olasz-magyar műszaki szakfordítás, magyar-olasz műszaki szakfordítás

olasz-magyar jogi szakfordítás, magyar-olasz jogi szakfordítás

olasz-magyar orvosi szakfordítás, magyar-olasz orvosi szakfordítás

olasz-magyar pénzügyi szakfordítás, magyar-olasz pénzügyi szakfordítás

olasz-magyar műszaki szakfordítás, magyar-olasz műszaki szakfordítás

olasz-magyar gazdasági szakfordítás, magyar-olasz gazdasági szakfordítás