2016-07-29

Konszekutív tolmácsolás

Jellemzően üzleti tárgyalásokon, előadásokon, bemutatókon használatos tolmácsolási mód, ahol a tolmács és az előadó egymás mellett elhelyezkedve, felváltva beszélnek, tehát a tolmács az elhangzottakat hosszabb-rövidebb gondolati egységenként fordítja. A műfaj nehézsége abban áll, hogy erősen igénybe veszi a tolmács emlékezőtehetségét (illetve – ha van mód rá- jegyzetelési technikáját), hogy semmit ne hagyjon ki az elhangzottakból.

Alkalmazási területek:
– üzleti tárgyalások, termékbemutatók, sajtótájékoztatók, könyvbemutatók, kiállítás-megnyitók, szakmai előadások, politikai rendezvények, diplomáciai események, kerekasztal-beszélgetések, sportrendezvények, taggyűlések

A konszekutív tolmácsolás egyik alfaja a kísérő tolmácsolás, amikor is a tolmács a megbízó személyes kísérőjeként, társaként vesz részt a tolmácsolási helyzetben és rövidebb egységekben tolmácsolja az adott helyzetből eredő mondanivalókat.

Alkalmazási területek:
– gépbeállítások, helyszíni bejárások, mindennapi ügyintézések, városnézés (nem idegenvezetés!)