2016-07-29

Minőségbiztosítás

A specifikus szakismereteket igénylő megbízásoknál a munka megkezdése előtt alapos kutatómunkát végzek, amely során áttanulmányozom az adott szakterület nyelvezetét és kigyűjtöm a specifikus szakkifejezéseket. A felkészülés gyakran több időt vesz igénybe, mint maga a megbízás teljesítése!
Az egy- és kétnyelvű szakszótárak, különböző kézikönyvek mellet több ezer címszavas, témakörönként osztályozott saját szójegyzeteim, illetve az interneten fellelhető cél- és forrásnyelvi szakszövegek segítenek a megfelelő kifejezés megtalálásában.
A fordításnál elsődleges szempont a tartalmi szöveghűség, ami azonban nem szolgai (szó szerinti), hanem értelem szerinti fordítást jelent, figyelembe véve a két nyelv és kultúra sajátságaiból eredő eltéréseket.
Az írásos fordításokat háromszintű ellenőrzésnek vetem alá: fordítás közben folyamatosan, illetve a fordítás végén először képernyőn, majd kinyomtatva ellenőrzőm a helyesírást, a nyelvtani szerkezeteket, a stílust és a szövegszerkesztést, valamint a két szöveg pontos egyezését.
Az elvégzett fordításokra garanciát vállalok, és mindvégig nyitva állok a megrendelői javaslatokra és észrevételekre, illetve az esetleges terminológiai elvárásokra!