2016-07-29

Minőségbiztosítás

A specifikus szakismereteket igénylő megbízásoknál a munka megkezdése előtt alapos kutatómunkát végzek, amely során áttanulmányozom az adott szakterület nyelvezetét és kigyűjtöm a specifikus szakkifejezéseket. A felkészülés gyakran több időt vesz igénybe, mint maga a megbízás teljesítése!
Az egy- és kétnyelvű szakszótárak, különböző kézikönyvek mellet több ezer címszavas, témakörönként osztályozott saját szójegyzeteim, illetve az interneten fellelhető cél- és forrásnyelvi szakszövegek segítenek a megfelelő kifejezés megtalálásában.
A fordításnál elsődleges szempont a tartalmi szöveghűség, ami azonban nem szolgai (szó szerinti), hanem értelem szerinti fordítást jelent, figyelembe véve a két nyelv és kultúra sajátságaiból eredő eltéréseket.
Az írásos fordításokat háromszintű ellenőrzésnek vetem alá: fordítás közben folyamatosan, illetve a fordítás végén először képernyőn, majd kinyomtatva ellenőrzőm a helyesírást, a nyelvtani szerkezeteket, a stílust és a szövegszerkesztést, valamint a két szöveg pontos egyezését.
Az elvégzett fordításokra garanciát vállalok, és mindvégig nyitva állok a megrendelői javaslatokra és észrevételekre, illetve az esetleges terminológiai elvárásokra!

 

………………
Olasz tolmácsolás, olasz szaktolmácsolás, olasz szinkrontolmácsolás, olasz konferenciatolmácsolás, olasz kísérőtolmácsolás
Olasz tolmács, olasz szaktolmács, olasz szinkrontolmács, olasz konferenciatolmács, olasz kísérőtolmács
Olasz fordítás, olasz szakfordítás, olasz jogi szakfordítás, olasz műszaki szakfordítás, olasz orvosi szakfordítás, olasz gazdasági szakfordítás, olasz pénzügyi szakfordítás
Olasz fordító, olasz szakfordító, olasz jogi szakfordító, olasz műszaki szakfordító, olasz orvosi szakfordító, olasz gazdasági szakfordító, olasz pénzügyi szakfordító
Olasz-magyar fordítás, olasz-magyar tolmácsolás, olasz-magyar tolmács, olasz-magyar szaktolmács
Magyar-olasz fordítás, magyar-olasz tolmácsolás, magyar-olasz fordító, magyar-olasz szakfordító