OLASZ FORDÍTÁS

 

 

Olasz szakfordító képesítéssel vállalok szakfordítást olaszról magyarra, magyarról olaszra az alábbi területeken:

 

 

Magánszemélyeknek (olasz-magyar, magyar-olasz jogi szakfordítás, gazdasági szakfordítás, orvosi szakfordítás)

– örökbefogadási kérelmek, szakértői jelentések, gyámhatósági határozatok
– gyermek-elhelyezési, vagyonmegosztási ügyek
– ingóságokra és ingatlanokra vonatkozó adásvételi illetve bérleti szerződések
– rendőrségi és bírósági jegyzőkönyvek, határozatok, ítéletek, idézések, végzések
– keresetek, beadványok, fellebbezések
– földhivatali dokumentumok
– magánlevelek
– végrendeletek
– személyes okmányok, anyakönyvi kivonatok
– bizonyítványok, diplomák

– olaszországi utazásnál szállásfoglalás, autóbérlés

– kórházi zárójelentések, szakorvosi jelentések, igazolások, kórlapok, vérképek

 

 

Vállalkozásoknak, intézményeknek (olasz-magyar, magyar-olasz jogi szakfordítás, gazdasági szakfordítás, pénzügyi szakfordítás, műszaki szakfordítás)

Társasági és munkajog (magyar-olasz, olasz-magyar jogi szakfordítás)
– társasági alapító okiratok, taggyűlési jegyzőkönyvek, üzletrész-átruházási okiratok
– cégkivonatok, cégbírósági iratok
– belső vállalati szabályzatok, utasítások
– közbeszerzési pályázatok, privatizációs eljárások
– munkaszerződések, munkaköri leírások
– munkaügyi, polgári és büntetőjogi peres iratok

Kereskedelem, vendéglátás
– céges honlapok
– adásvételi, szállítási, szolgáltatási és bérleti szerződések
– árajánlatok, megrendelések, visszaigazolások
– meghatalmazások
– fizetési felszólítások, egyezségi okiratok
– választott-bírósági eljárások iratai
– étlapok, menükártyák

Pénzügy-számvitel
– mérlegbeszámolók (vagyonmérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet)
– igazgatótanácsi, felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói jelentések és beszámolók
– főkönyvi kivonatok, számlatükrök, kartonok, számlák
– bérszámfejtési kimutatások
– adóbevallások, önellenőrzések, adóhatósági jegyzőkönyvek, folyószámla-kimutatások, adóigazolások
– banki hitelszerződések, bankszámlakivonatok

Európai Unió
– pályázati kiírások, pályázati eredményhirdetések
– pályázati anyagok, támogatási kérelmek, kísérő dokumentációk
– támogatási szerződések, elszámolások
– uniós jogszabályok, rendelkezések

Műszaki szakterületek
– termékismertetők, gépkönyvek, kezelési és karbantartási útmutatók, műszaki rajzok
– építészeti és gépészeti tervdokumentációk, műszaki leírások, költségvetési kiírások
– építési engedélyek, szakhatósági állásfoglalások
– szakági (talajtani, statikai, hidrológiai, gépészeti stb.) tanulmányok
– tűz- és munkavédelmi szabályzatok
– környezeti hatástanulmányok
– egységes környezethasználati engedélyek
– kémiai biztonsági adatlapok

Társadalomtudományok
– pszichológiai, pszichiátriai, pedagógiai, gyógypedagógiai szakértői jelentések
– jogelméleti, filozófiai, irodalmi, történelmi, vallási témájú szakcikkek, recenziók, előadások