OLASZ FORDÍTÁS

szakfordítás olaszról magyarra és magyarról olaszra

 

 

dokumentum fordítás

Magánszemélyeknek

olasz-magyar, magyar-olasz jogi szakfordítás, gazdasági szakfordítás, orvosi szakfordítás

 • örökbefogadási kérelmek, szakértői jelentések, gyámhatósági határozatok
 • gyermek-elhelyezési, vagyonmegosztási ügyek
 • ingóságokra és ingatlanokra vonatkozó adásvételi illetve bérleti szerződések
 • rendőrségi és bírósági jegyzőkönyvek, határozatok, ítéletek, idézések, végzések
 • keresetek, beadványok, fellebbezések
 • földhivatali dokumentumok
 • magánlevelek
 • végrendeletek
 • személyes okmányok, anyakönyvi kivonatok
 • bizonyítványok, diplomák
 • olaszországi utazásnál szállásfoglalás, autóbérlés
 • kórházi zárójelentések, szakorvosi jelentések, igazolások, kórlapok, vérképek

Vállalkozásoknak, intézményeknek

olasz-magyar, magyar-olasz jogi szakfordítás, gazdasági szakfordítás, pénzügyi szakfordítás, műszaki szakfordítás

Társasági és munkajog

 • társasági alapító okiratok, taggyűlési jegyzőkönyvek, üzletrész-átruházási okiratok
 • cégkivonatok, cégbírósági iratok
 • belső vállalati szabályzatok, utasítások
 • közbeszerzési pályázatok, privatizációs eljárások
 • munkaszerződések, munkaköri leírások
 • munkaügyi, polgári és büntetőjogi peres iratok

Európai Unió

 • pályázati kiírások, pályázati eredményhirdetések
 • pályázati anyagok, támogatási kérelmek, kísérő dokumentációk
 • támogatási szerződések, elszámolások
 • uniós jogszabályok, rendelkezések
jog
jog

Vállalkozásoknak, intézményeknek

olasz-magyar, magyar-olasz jogi szakfordítás, gazdasági szakfordítás, pénzügyi szakfordítás, műszaki szakfordítás

Társasági és munkajog

 • társasági alapító okiratok, taggyűlési jegyzőkönyvek, üzletrész-átruházási okiratok
 • cégkivonatok, cégbírósági iratok
 • belső vállalati szabályzatok, utasítások
 • közbeszerzési pályázatok, privatizációs eljárások
 • munkaszerződések, munkaköri leírások
 • munkaügyi, polgári és büntetőjogi peres iratok

Európai Unió

 • pályázati kiírások, pályázati eredményhirdetések
 • pályázati anyagok, támogatási kérelmek, kísérő dokumentációk
 • támogatási szerződések, elszámolások
 • uniós jogszabályok, rendelkezések
műszaki olasz fordítás

Műszaki szakterületek

 • termékismertetők, gépkönyvek, kezelési és karbantartási útmutatók, műszaki rajzok
 • építészeti és gépészeti tervdokumentációk, műszaki leírások, költségvetési kiírások
 • építési engedélyek, szakhatósági állásfoglalások
 • szakági (talajtani, statikai, hidrológiai, gépészeti stb.) tanulmányok
 • tűz- és munkavédelmi szabályzatok
  környezeti hatástanulmányok
  egységes környezethasználati engedélyek
  kémiai biztonsági adatlapok

Kereskedelem, vendéglátás

 • céges honlapok
 • adásvételi, szállítási, szolgáltatási és bérleti szerződések
 • árajánlatok, megrendelések, visszaigazolások
 • meghatalmazások
 • fizetési felszólítások, egyezségi okiratok
 • választott-bírósági eljárások iratai
 • étlapok, menükártyák
kereskedelem vendéglátás olasz fordítás
kereskedelem vendéglátás olasz fordítás

Kereskedelem, vendéglátás

 • céges honlapok
 • adásvételi, szállítási, szolgáltatási és bérleti szerződések
 • árajánlatok, megrendelések, visszaigazolások
 • meghatalmazások
 • fizetési felszólítások, egyezségi okiratok
 • választott-bírósági eljárások iratai
 • étlapok, menükártyák
pénzügyi fordítás

Pénzügy-számvitel

 • mérlegbeszámolók (vagyonmérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet)
 • igazgatótanácsi, felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói jelentések és beszámolók
 • főkönyvi kivonatok, számlatükrök, kartonok, számlák
 • bérszámfejtési kimutatások
 • adóbevallások, önellenőrzések, adóhatósági jegyzőkönyvek, folyószámla-kimutatások, adóigazolások
 • banki hitelszerződések, bankszámlakivonatok

Társadalomtudományok

 • pszichológiai, pszichiátriai, pedagógiai, gyógypedagógiai szakértői jelentések
 • jogelméleti, filozófiai, irodalmi, történelmi, vallási témájú szakcikkek, recenziók, előadások
társadalomtudományok olasz fordítás
társadalomtudományok olasz fordítás

Társadalomtudományok

 • pszichológiai, pszichiátriai, pedagógiai, gyógypedagógiai szakértői jelentések
 • jogelméleti, filozófiai, irodalmi, történelmi, vallási témájú szakcikkek, recenziók, előadások